DBf’s holdning

Dette indlæg er bare lagret her for at jeg kan referere til den i emails.

Hej Karsten
DBf’s holdning er, at vi fortsat gerne vil være behjælpelige med pegepinde, når klubber og distrikter af den ene eller anden grund ønsker en anden hjemmeside end den, vi stiller gratis til rådighed. Vi tager ikke stilling til, om det er en god ide for klubberne at gøre det, så vi hverken anbefaler det eller advarer mod det.
Med venlig hilsen
Flemming Bøgh-Sørensen
Generalsekretær
Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B • 2730 Herlev
Tlf.: xx xx xx xx • Mobil xx xx xx xx • www.bridge.dk<http://www.bridge.dk/>
Fra: Karsten Jeppesen [mailto:karsten at jeppesens.com]
Sendt: 19. maj 2015 20:59
Til: dbf; Keld Jensen; Kim Nielsen
Emne: Landsdækkende WordPress system

Til rette vedkommende,

Jeg er ikke helt klar over hvor jeg skal sende dette her til så det må I lige cirkulere til den eller rette personer.

I øjeblikket peger wp.bridge.dk og *.wp.bridge.dk på mine servere.
Jeg vedligeholder et nu landsdækkende system for bridge klubber, hvilket indtil nu har været gratis.
Det har det været fordi Distrikt Nordjylland har dækket driftsomkostningerne.

Det tror jeg ikke at distriktet vil vedblive med at gøre, men jeg har ingen intentioner om at lade dette system dø. De klubber som benytter det er glade for det og jeg synes at det skal de vedblive med at være.

Jeg skal derfor høre Jer om jeres indstilling til mine overvejelser:
Jeg påtænker at videreføre dette system i eget regi. Det betyder at jeg stiller servere og internetforbindelse til rådighed.
Det skal være et non-profit foretagende 
......
......
Hvis DBf ønsker det kan et regnskab altid tilsendes, men det er ideen at det altid er tilgængeligt på hoved sitet så alle kan se hvad det er.
De egentlige omkostninger for mig vil være indkøb af maskinel (anslået 2000-3000kr) og de årlige driftsomkostninger vil ligge i samme størrelsesorden.
Så det er ingen pengemaskine. Jeg synes bare at klubberne skal have dette valg.
Og der er intet engagement eller forpligtigelser fra DBfs side.

Hvad er DBf's holdning til dette?
Spørgsmål, kommentarer?
--
Sincerely,
Med venlig hilsen,

Karsten Jeppesen, D.D.S, B.Sc.Cs
Sønder Alle 16
9500 Hobro
Cell,tlf: +xx xxxx xxxx