Roller i WordPress

Der findes forskellige niveauer af brugere i wordpress. Nogle kan slette og uploade billeder – andre kan ikke.

Jeg har lavet en simpel figur som viser hvad de forskellige roller kan og ikke kan. Læg mærke til at abonnenter kan lige så meget eller lidt som udefra kommende gæster. Med andre ord: Kun kikke.

Roller

Jeg kan ikke redigere et indlæg – teksten forsvandt

Det er som bekendt ikke altid at det går som præsten prædiker, men ikke alle fejl skyldes fejl i det system man anvender. Heller ikke selv om det er WordPress.

Hvis der er noget som ikke fungerer, og tilfældet med teksten som forsvandt, kan det betale sig at finde ud af om det eventuelt bare er Internet Explorer som lever op til sit kælenavn: Internet Exploder.

Det første du kan gøre er at trykke på fanen “Tekst” som er lige til højre for fanen “Visuel” øverst til højre i editor vinduet. Fanen tekst vil få editoren til at vise de egentlige HTML koder.
Det er underordnet hvad der står, men du burde kunne genfinde hvad du har skrevet. Trykker du så igen på fanen “Visuel” forsvinder alt som dug for solen.

Hvis det er tilfældet og hvis du anvender “Internet Exploder” så har du nok det problem som dette indlæg handler om.
Her er hvad du kan gøre ved det:

 • Download og installer Firefox, Safari eller Chrome. Det er en gratis browser som er meget brugt. Hvis det løser problemet, så kan du vælge at standse her og bruge FireFox eller du kan fortsætte med de næste forslag.
 • Opdater din “Internet Explorer”. Det er langt fra sikkert at du har den sidste nye
 • Afinstaller alle dine “Internet Explorer”. Du kan nemlig godt have flere. Windows er noget rod på dette punkt. Når du har gjort det så installer “Internet Explorer” igen.

Det sker desværre/heldigvis så sjældent at jeg ikke har meget dat omkring dette problem, men heromkring er alle problemer neutraliseret så det håber jeg også er tilfældet for dig. Ellers lad mig det vide så vi kan få mere viden samlet omkring dette emne.

PDF filer til download

Ofte er der brug for at inkludere en PDF fil som folk skal kunne downloade.

Det kan være indbydelser og lignende men hvad er den bedste metode?
Tja det afhænger vel af hvad du kan lide, men her er hvad jeg gør:

PDF filen uploades til medie biblioteket. Og så kan man jo lave en link til den. Det kan dog gøres på mere end een måde. Som eksempel anvender jeg indbydelsen til DM for begyndere og klubspillere.

Simpel link: Her er indbydelsen til DM for begyndere
Dette laves ved at sætte markøren efter “indbydelsen til”
pdf-01
og trykke på “Tilføj medier” knappen.
pdf-02
Herefter vælges PDF filen i oversigten og der vælges “mediefil” i feltet “Link til”
pdf-03
Når der klikkes på linket så downloades PDF filen og vises.

DM for begyndereBrug af billede som link:
Jeg synes det ser pænere ud, men det er altså smag og behag.
Til dette bruger jeg et screen-shot program. Der findes mange. Det jeg anvender hedder MWSnap og findes her: MWSnap. Direkte download her.
Jeg starter med at tage PDF filen op i Adobe Reader og scalere til 25%. Så tager jeg et screen-shot og lagrer det.
Derefter oploader jeg begge filer – altså både PDF filen og screen-shot billedet. Dette sidste er jo det jeg skal bruge som “knap”.

Her kommer magien så: Jeg skal bruge URL til PDF filen og den kan jeg få fra WordPress.

Jeg trykker “Tilføj medier” og vælger PDF filen.
pdf-04
URL står i feltet “URL” utroligt nok. Det kopierer jeg for det er det som billedet skal pege på.
Derefter vælger jeg det lille 25% skalerede billede.
pdf-05
Nederst kan jeg angive hvordan billedet skal fungere. I dette tilfælde vil jeg gerne have billedet ud til højre – det er justeringen. Så vil jeg ave billedet til at pege på PDF filen så PDF filen bliver loaded hvis der klikkes på billedet. Det gør jeg ved at vælge “Tilpasset URL” i “Link til” drop-down menuen. I feltet som først nu bliver adderet lige nedenunder angiver jeg det URL som skal bruges. Det er det URL på PDF filen som vi kopierede før.
Finito – tryk “Indsæt i indlæg” og du har billedet i stedet for en flad link.

Turneringskalender: Events Made Easy

Se videoen – det er det nemmeste:

Indholdet af den box som styrer knap genereringen er:

(su_button url=”#_EVENTPAGEURL” target=”blank” background=”#0000ff” center=”yes”)#_EVENTNAME(/su_button)<br/>

Udskift parenteserne med skarpe parenteser. ( til [  og ) til ]

Plug-ins: Hvilke plug-ins har vi, hvad laver de og hvordan bruger man dem?

Det er en stor omgang og det er muligt at denne post skal ændres, men nu prøver jeg.

Her følger listen af plug-ins som er installeret lige nu og nedenunder er en mere udførlig beskrivelse af dem. På engelsk desværre:
[plugins_list format=”#LinkedTitle# – #Description#
“]

Plug-in type: System betyder at vi anvender dette plugin, men at du ikke har nogen indflydelse på det. Bruger betyder at du kan anvende det aktivt i indlæg og design.

Agree on a DateArtiss Plugins ListPAPII - Plugin API InfosCW Image OptimizerEvents Made EasyGoogle sitemap pluginHide TitleiframeLazy LoadMeteor SlidesRandom TextRecent Posts Slider Shortcodes UltimateShow PDFSmart Youtube PROStatPressSuper RSS ReaderSweetCaptcha Anti-SpamUltimate TinyMCEUnconfirmedWordfence SecurityWP-CirrusWP-Mail-SMTPWP User Avatar
Plug-in type: Bruger

If you want to plan an event with some of your blog followers, you can use this plugin to find a date, which fits for most of them. You just add the DateAgreement in your post and everybody may agree on their best fitting date.

To add a poll just add a line like this in your post:

[DateAgreement description=”Christmasdinner at my place on December, 24th. I hope you will join.” time=”2012.12.24:18:00;2012.12.24:20:00;2012.12.24:22:00;2012.12.25:00:00;”]

You may use the following variables:

 • time: String which contains the offered timeslots. It has the format: “YYYY.MM.DD:HH.MM;…”. Where YYYY represents the year with four digests, MM, DD, HH and MM represents the month, the day, the hour and the minute with a leading zero of the timeslot.
 • description (optional): Description of your poll. It would be displayed in a separate box above the poll.
 • active (optional): default is true. If you set it to false, then no requests are accepted.
Plug-in type: Bruger

This is a simple WordPress plugin aimed at giving credit where credit is due.

The plugin inserts an XHTML list into any post/page through a shortcode. If you’re into customization, you can specify a format argument and indicate the exact output you are after. There’s also an option to display inactive plugins as well.

Key features include…

 • A simple template system allows you to format how you’d like the plugin information to be shown
 • Template tags are available for automatically linked items as well as simple text
 • Choose from a number of pieces of plugin data to be output
 • Display inactive plugins as well as active plugins if you wish
 • Output is cached to provide a super-quick response
 • A separate shortcode allows you to display how many plugins you have!

Technical specification…

 • Licensed under GPLv2 (or later)
 • Designed for both single and multi-site installations
 • PHP7 compatible
 • Passes full WordPress.com VIP coding standards and fully compatible with their platform
 • Fully internationalized, ready for translations. If you would like to add a translation to this plugin then please head to our Translating WordPress page
 • WCAG 2.0 Compliant at AA level

Thanks to Matej Nastran‘s My plugins, from which Plugins list was initially derived.

Please visit the Github page for the latest code development, planned enhancements and known issues.

Instructions on use

To get a list of the plugins that are installed and activated in your website, insert the following into any post or page:

<ul>[plugins_list]</ul>

You can customise the output specifying the format argument and a number of pre-defined tags. Here’s an example:

[plugins_list format="{{LinkedTitle}} - {{LinkedAuthor}}</br>"]

The tags are: Title, PluginURI, Author ,AuthorURI, Version, Description, LinkedTitle, LinkedAuthor. All are defined within double braces.

If you want to list also the plug-ins you have installed but are not using, here’s the formula:

<ul>[plugins_list show_inactive=true]</ul>

The plugins list can be freely styled with css, just place any class or id attribute on the format string, or on the elements surrounding it.

By default links will be followed but you can make these “nofollow” by simply adding the parameter of nofollow=true. For example…

<ul>[plugins_list nofollow=true]</ul>

You can also specify the link target too. For example…

<ul>[plugins_list target="_blank"]</ul>

Finally, want so sort the output by author and not plugin name? Just use the parameter by_author. For example…

<ul>[plugins_list by_author=true]</ul><h3>Using HTML</h3>

If you wish to put HTML in your format then you can. However, this can cause havoc in the Visual editor and even causes extra characters to be passed into the output (rogue paragraph tags, for instance). I therefore highly recommend that, if you wish to add HTML, use double braces instead of < and > around your HTML tags – this plugin will correct this before output but it means the visual editor doesn’t try and interpret the HTML.

For example…

<ul>[plugins_list format="{{li}}{{LinkedTitle}} - {{LinkedAuthor}{{/li}}"]</ul>

The characters will be corrected upon output and you will get a lovely, bulleted, un-ordered list as output.

Cache

By default your plugin list will be cached for 5 minutes, ensuring that performance is impacted as little as possible. Use the parameter cache to change the number of minutes. Set this to false to switch off caching.

For example…

<ul>[plugins_list cache=60]</ul>

This will cache for 1 hour. The following will switch the cache off…

<ul>[plugins_list cache=false]</ul><h3>Plugin Count</h3>

A shortcode also exists to allow you to display the number of plugins that you have. Simply add [plugins_number] to your post or page and it will return the number of active plugins.

To display the number of active AND inactive plugins use [plugins_number inactive=true]. You can also display the number of inactive plugins by specifying [plugins_number inactive=true active=false].

As with the other shortcode results will be cached by default. To change the number of hours simply use the cache parameter. Set it to false to switch off caching. For example…

[plugins_number inactive=true cache=2]<h3>Reviews & Mentions</h3>

A default WP credit page would be kind of neat

Plug-in type: Bruger

Ever wanted to display some plugin’s informations on your website ? But you didn’t want to hard code it. PAPII is designed for this. Just use the [papii] shortcode to display informations from the official page.

Plug-in type: System/Bruger

The CW Image Optimizer is a WordPress plugin that will automatically and losslessly optimize your images as you upload them to your blog. It can also optimize the images that you have already uploaded in the past.

Because CW Image Optimizer uses lossless optimization techniques, your image quality will be exactly the same before and after the optimization. The only thing that will change is your file size.

The CW Image Optimizer plugin is based on the WP Smush.it plugin. Unlike the WP Smush.it plugin, your files won’t be uploaded to a third party when using CW Image Optimizer. Your files are optimized using the Linux littleutils image optimization tools (available for free). You don’t need to worry about the Smush.it privacy policy or terms of service because your images never leave your server.

Why use CW Image Optimizer?

 1. Your pages will load faster. Smaller image sizes means faster page loads. This will make your visitors happy, and can increase ad revenue.
 2. Faster backups. Smaller image sizes also means faster backups.
 3. Less bandwidth usage. Optimizing your images can save you hundreds of KB per image, which means significantly less bandwidth usage.
 4. Super fast. Because it runs on your own server, you don’t have to wait for a third party service to receive, process, and return your images. You can optimize hundreds of images in just a few minutes.

Contact and Credits

Written by Jacob Allred at Corban Works, LLC. Based on WP Smush.it.

Plug-in type: Bruger

Events Made Easy is a full-featured event and membership management solution for WordPress. Events Made Easy supports public, private, draft and recurring events, membership and locations management, RSVP (+ optional approval), several payment gateways (Paypal, 2Checkout, FirstData, Mollie and others) and OpenStreetMap integration. With Events Made Easy you can plan and publish your event, or let people reserve spaces for your weekly meetings. You can add events list, calendars and description to your blog using multiple sidebar widgets or shortcodes; if you are a web designer you can simply employ the template tags provided by Events Made Easy.

Main features:
* public, private, draft and recurring events with custom and dynamic fields in the RSVP form
* membership management with custom and dynamic fields
* People and groups with custom fields per person
* PDF creation for membership, bookings and people info
* RSS and ICAL feeds
* Calendar management, with holidays integration
* Several widgets for event listings and calendar
* location management, with optional OpenStreetMap integration
* RSVP bookings with custom fields and dynamic fields, payment tracking, optional approval, discounts
* Templating for mails, event lists, single events, feeds, RSVP forms, … with specific placeholders for each
* Lots of shortcodes and options
* payment gateways: Paypal, FirstData, 2CheckOut, Mollie, Worldpay, Sagepay, Stripe, Braintree, Paymill
* Send mails to registered people, automatically send reminders for payments
* Mail queueing and newsletter functionality
* Mailings can be planned in the future, cancelled …
* Multi-site compatible
* Fully localisable and already partially localised in Italian, Spanish, German, Swedish, French and Dutch. Also fully compatible with qtranslate (and mqtranslate): most of the settings allow for language tags so you can show your events in different languages to different people. The booking mails also take the choosen language into account.

For more information, documentation and support forum visit the Official site .

Plug-in type: System

Google Sitemap plugin automatically generates XML sitemap for your WordPress website and helps search engines index your blog. Such sitemap file helps web crawlers to extract the structure of your website more effectively.

The plugin supports default WordPress pages as well as custom URLs. It can be also added to your Google Webmaster Tools account.

Improve your website SEO today!

View Demo

Free Features

 • Add the following URLs to the sitemap:
  • Page
  • Post
  • Post category
  • Post tag
  • Custom post types
  • Custom taxonomies
 • Add a path to your sitemap file in robots.txt automatically
 • Add media sitemap [NEW]
 • Add canonical URLs to pages and posts [NEW]
 • Set the maximum number of URLs in one sitemap file
 • Connect your Google Webmaster Tools account to:
  • Add website
  • Add sitemap
  • Delete website
  • Get website info
 • Compatible with latest WordPress version
 • Add alternate language pages using Multilanguage plugin
 • Incredibly simple settings for fast setup without modifying code
 • Detailed step-by-step documentation and videos

Pro Features

All features from Free version included plus:

 • Add external sitemap files
 • Exclude certain pages or post types from your sitemap file
 • Set the frequency of
  • Your website content changes for all pages
  • External sitemap file update
 • Configure all subsites on the network
 • Add custom URLs to the sitemap file
 • Get answer to your support question within one business day (Support Policy)

Upgrade to Pro Now

If you have a feature suggestion or idea you’d like to see in the plugin, we’d love to hear about it! Suggest a Feature

Documentation & Videos

Help & Support

Visit our Help Center if you have any questions, our friendly Support Team is happy to help — https://support.bestwebsoft.com/

Translation

 • Czech (cs_CZ) (thanks to Michal Kučera, www.n0lim.it)
 • Russian (ru_RU)
 • Spanish (es_ES)
 • Ukrainian (uk)

Some of these translations are not complete. We are constantly adding new features which should be translated. If you would like to create your own language pack or update the existing one, you can send the text of PO and MO files to BestWebSoft and we’ll add it to the plugin. You can download the latest version of the program for work with PO and MO files Poedit.

Recommended Plugins

 • Updater – Automatically check and update WordPress website core with all installed plugins and themes to the latest versions.
 • Htaccess – Protect WordPress website – allow and deny access for certain IP addresses, hostnames, etc.
 • Multilanguage – Translate WordPress website content to other languages manually. Create multilingual pages, posts, widgets, menus, etc.
Plug-in type: Bruger

This plugin allows the author of a post or page to hide the title and it’s containing HTML element from the single view ( is_singular() ).

Plug-in type: Bruger

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs” width=”100%” height=”500″] shortcode
should show something like this:

WordPress removes iframe html tags because of security reasons.
Iframe shortcode is the replacement of the iframe html tag and accepts the same params as iframe html tag does.
You may use iframe shortcode to embed content from YouTube, Vimeo, Google Maps or from any external page.

If you need to embed content from YouTube, Vimeo, SlideShare, SoundCloud, Twitter via direct link, you may use [embed]http://www.youtube.com/watch?v=4qsGTXLnmKs[/embed] shortcode.
[embed] shortcode is a core WordPress feature and can embed content from many resources via direct link.

Important: You can not embed HTTP pages into HTTPS pages and vice versa.
So the protocol (http or httpS) for parent and embedded page should match.

iframe params:

 • src – source of the iframe: [iframe src="http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs"]; by default src=”http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs”;
 • width – width in pixels or in percents: [iframe width="100%"] or [iframe width="600"]; by default width=”100%”;
 • height – height in pixels: [iframe height="500"]; by default height=”500″;
 • scrolling – with or without the scrollbar: [iframe scrolling="no"]; by default scrolling=”yes”;
 • frameborder – with or without the frame border: [iframe frameborder="0"]; by default frameborder=”0″;
 • marginheight – height of the margin: [iframe marginheight="0"]; removed by default;
 • marginwidth – width of the margin: [iframe marginwidth="0"]; removed by default;
 • allowtransparency – allows to set transparency of the iframe: [iframe allowtransparency="true"]; removed by default;
 • id – allows to add the id of the iframe: [iframe id="custom_id"]; removed by default;
 • class – allows to add the class of the iframe: [iframe class="custom_class"]; by default class=”iframe-class”;
 • style – allows to add the css styles of the iframe: [iframe style="margin-left:-30px;"]; removed by default;
 • same_height_as – allows to set the height of iframe same as target element: [iframe same_height_as="div.sidebar"], [iframe same_height_as="div#content"], [iframe same_height_as="body"], [iframe same_height_as="html"]; removed by default;
 • any_other_param – allows to add new parameter of the iframe [iframe any_other_param="any_value"];
 • any_other_empty_param – allows to add new empty parameter of the iframe (like “allowfullscreen” on youtube) [iframe any_other_empty_param=""];
Plug-in type: System

Lazy load images to improve page load times. Uses jQuery.sonar to only load an image when it’s visible in the viewport.

This plugin is an amalgamation of code written by the WordPress.com VIP team at Automattic, the TechCrunch 2011 Redesign team, and Jake Goldman (10up LLC).

Uses jQuery.sonar by Dave Artz (AOL).

Plug-in type: Bruger

Meteor Slides makes it simple to create slideshows and publish them with a shortcode, widget, or template tag. The slideshows scale with responsive and fluid themes to fit any device and have touch support. Powered by jQuery Cycle with over twenty transition styles to choose from.

Meteor Slides Homepage

Visit this plugin’s homepage for documentation, tutorials, and additional videos.

Video Overview

This screencast shows some of the plugin’s features, such as different transition and navigation options, multiple slideshows, plugin settings, and metadata. Watch more Meteor Slides videos.

Funktioner

 • Easy integration: Add the slideshow to your site using a template tag, shortcode, or widget.
 • Mobile Friendly: Scales to fit any device, supports touch navigation for mobiles and tablets.
 • Multiple Slideshows: Organize your slides into multiple slideshows.
 • Slideshow settings page: Control the slide height and width, the number of slides, the slideshow speed and transition style, and the type of navigation.
 • Slideshow metadata: Customize individual slideshows or configure more jQuery Cycle options with the MetaData jQuery Plugin.
 • Slideshow transition styles: blindX, blindY, blindZ, cover, curtainX, curtainY, fade, fadeZoom, growX, growY, none, scrollUp, scrollDown, scrollLeft, scrollRight, scrollHorz, scrollVert, slideX, slideY, turnUp, turnDown, turnLeft, turnRight, uncover, wipe, zoom.
 • Slideshow navigation: Optional previous/next and/or paged slide navigation.
 • Multiple languages: Belarusian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, French, Greek, German, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazilian), Romanian, Russian, Serbo-Croatian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese.
 • Multisite Compatible: Add Meteor Slides to any site on your network.

Got a question about Meteor Slides?

Plug-in type: Bruger

RandomText is a handy WordPress plugin that allows you to save, edit and delete categorized text, and inject random/rotated text by category into the sidebar (via widget) or page body (via template tags). The sidebar widget allows you to set an optional Title, and text header and footer. You could say RandomText picks up where the Text widget left off. Whether you want to display random/rotated trivia, quotes, helpful hints, featured articles, or snippets of html, you can do it all easily with RandomText.

Plug-in type: Bruger

Plugin Demo: RPS Lite Demo

Recent Posts slider displays your blog’s recent posts either with excerpt or thumbnail image of first image of the post using slider.

You can customize the slider in many ways (width, height, post per slide, no of posts to display & more).

Plugin Demo: RPS Pro Demo

Upgrade to RPS Pro to get the features listed below

 • Responsive
 • More Customization options for pagination position & arrow
 • Four different templates to showcase your recent posts with slider
 • Easy color pickers to change background & text color
 • Multiple slider on a same page of with different theme, width, height, category & posts setting
 • Random Posts

It creates the thumbnail of either the first image from the post or of featured image. If you want to create a thumbnail of a specific image add a custom field as rps_custom_thumb and specify image path as value.

If you have a feature that you would like to get added in future versions, feel free to contact me at http://recent-posts-slider.com/contact.

If you find it useful please don’t forget to rate this plugin.

Plug-in type: Bruger

Shortcodes Ultimate is a comprehensive collection of various visual and functional elements, which you can use in the post editor, text widgets or even in template files. Using Shortcodes Ultimate you can easily create tabs, buttons, boxes, sliders and carousels, responsive videos and much, much more.

Funktioner

 • 50+ beautiful shortcodes
 • 1-click shortcode insertion with live preview
 • Gutenberg-ready
 • Works with any theme
 • Modern responsive design
 • Documentation
 • Custom CSS editor
 • Custom widget
 • Translation-ready
 • RTL support
 • Developer-friendly

Links

Check out premium add-ons!

Available Shortcodes

Heading    Tabs     Spoiler   Accordion
Divider    Spacer    Highlight  Label
Quote     Pullquote   Dropcap   Columns
List     Button    Service   Box
Note     Expand    Lightbox  Tooltip
Private    YouTube    Vimeo    Dailymotion
Audio     Video     Table    Permalink
Members    Guests    RSS     Menu
Sub pages   Siblings   Document  Google map
Slider    Carousel   Gallery   Posts
Dummy text  Dummy image  Animation  Meta data
User data   Post data   Template  QR code
Scheduler

Thanks to these great guys for contribution

Plug-in type: Bruger
Vil blive beskrevet senere.
Plug-in type: Bruger

Smart Youtube is one of the most popular WordPress plugins, with more than 1,000,000 downloads to date..

From version 4.0 Smart Youtube changed the name to Smart Youtube PRO and now also supports playback of Youtube, Vimeo, Metacafe, Liveleak and Facebook high quality videos, works on iPhone & iPad, produces xHTML valid code (unlike YouTube embed code), allows you to view videos in fullscreen, has video thumbnails support, has robust widget support and much more.

The plugin is designed to be small and fast and not use any external resources. It has a number of customizable options.

Main Features:

 • Easily embeds YouTube, Vimeo, Metacafe, Liveleak and Facebook videos (normal/HD mode)
 • Works on iPhone, iPad and iPod
 • Embed YouTube playlist (normal/HD)
 • Supports latest high definition video protocols
 • Extract video thumbnails in your archive/category posts
 • Provides a sidebar widget for videos as well
 • Supports video deep linking (starting at desired point with &start=time parameter)
 • Autoplay videos, autoplay only the first video on the page (if multiple vidoes)
 • Show video in Colorbox
 • Supports migrated blogs from WordPress.com
 • Supports migration from other Youtube plugins such as wp-youtube
 • Produces xHTML valid code

Example:
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY

Related plugins:

Feel free to check out my my blog.

Credits

Some of the functions of SmartYoutube plugin came from other plugins. So I can at least thank these people:

Thanks.

License

This file is part of Smart YouTube.

Smart YouTube is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Smart YouTube is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with Smart YouTube. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

Plug-in type: Bruger
Error default: description
Plug-in type: Bruger

Super RSS Reader is jQuery based RSS reader widget, which displays the RSS feeds in the widget in an attractive way. It uses the jQuery easy ticker plugin to add a news ticker like effect to the RSS feeds. Multiple RSS feeds can be added for a single widget and they get seperated in tabs.

The plugin is fully customizable with external styles and with some inbuilt color styles. It acts as a perfect replacement for the default RSS widget in WordPress.

Check out the LIVE DEMO of the plugin

Funktioner

 • jQuery news ticker like effect to the RSS feeds (can turn off or on)
 • Display feeds in multiple tabs
 • Display thumbnail to the feed items if available.
 • Select color themes for widget. Customizable via CSS.
 • Customizable ticker speed.
 • Supports RSS or atom feed.
 • Can strip title and description text of the feed item.

Resources

Credits

 • RSS feed reading engine is the inbuilt WordPress’s engine
 • The news ticker effect is powered by the jQuery Easy ticker plugin
 • Default color styles by Aakash Chakravarthy.
Plug-in type: Bruger
Error default: description
Plug-in type: Bruger

Note: The end of Ultimate Tinymce

This plugin will not work properly on WordPress versions 3.9 and above

Instead, please switch to using WP Edit

 • WordPress has released version 3.9.
 • Ultimate Tinymce will NO LONGER function properly after the update.
 • Please switch to using “WP Edit” instead; AFTER your site is updated to WordPress 3.9.
 • In WP Edit, there is an option under the “Database” tab, which will attempt to import any settings from Ultimate Tinymce.
 • WP Edit is the successor of Ultimate Tinymce… a complete project update.

Only use Ultimate Tinymce for WordPress versions 3.5.1 through 3.8.3

 • Ultimate Tinymce will still continue to function properly in versions of WordPress between 3.5.1 and 3.8.3.
 • However, I strongly suggest updating your sites to WordPress version 3.9; and then installing “WP Edit”.
 • This will ensure you are running the most up-to-date code available!

Funktioner

 • Simply too many features to list!! Please visit the Ultimate Tinymce website for a complete list.
Plug-in type: Bruger

If you run a WordPress or BuddyPress installation, you probably know that some of the biggest administrative headaches come from the activation process. Activation emails may be caught by spam filters, deleted unwillingly, or simply not understood. Yet WordPress itself has no UI for viewing and managing unactivated members.

Unconfirmed creates a Dashboard panel under the Users menu (Network Admin > Users on Multisite) that shows a list of unactivated user registrations. For each registration, you have the option of resending the original activation email, or manually activating the user.

Plug-in type: System

THE MOST POPULAR WORDPRESS FIREWALL & SECURITY SCANNER

Wordfence includes an endpoint firewall and malware scanner that were built from the ground up to protect WordPress. Our Threat Defense Feed arms Wordfence with the newest firewall rules, malware signatures and malicious IP addresses it needs to keep your website safe. Rounded out by a suite of additional features, Wordfence is the most comprehensive WordPress security solution available.

WORDPRESS FIREWALL

 • Web Application Firewall identifies and blocks malicious traffic. Built and maintained by a large team focused 100% on WordPress security.
 • [Premium] Real-time firewall rule and malware signature updates via the Threat Defense Feed (free version is delayed by 30 days).
 • [Premium] Real-time IP Blacklist blocks all requests from the most malicious IPs, protecting your site while reducing load.
 • Protects your site at the endpoint, enabling deep integration with WordPress. Unlike cloud alternatives does not break encryption, cannot be bypassed and cannot leak data.
 • Integrated malware scanner blocks requests that include malicious code or content.
 • Protection from brute force attacks by limiting login attempts, enforcing strong passwords and other login security measures.

WORDPRESS SECURITY SCANNER

 • Malware scanner checks core files, themes and plugins for malware, bad URLs, backdoors, SEO spam, malicious redirects and code injections.
 • [Premium] Real-time malware signature updates via the Threat Defense Feed (free version is delayed by 30 days).
 • Compares your core files, themes and plugins with what is in the WordPress.org repository, checking their integrity and reporting any changes to you.
 • Repair files that have changed by overwriting them with a pristine, original version. Delete any files that don’t belong easily within the Wordfence interface.
 • Checks your site for known security vulnerabilities and alerts you to any issues. Also alerts you to potential security issues when a plugin has been closed or abandoned.
 • Checks your content safety by scanning file contents, posts and comments for dangerous URLs and suspicious content.
 • [Premium] Checks to see if your site or IP have been blacklisted for malicious activity, generating spam or other security issue.

SECURITY TOOLS

 • With Live Traffic, monitor visits and hack attempts not shown in other analytics packages in real time; including origin, their IP address, the time of day and time spent on your site.
 • [Premium] Stop brute force attacks permanently by using two factor authentication, one of the most secure forms of remote system authentication available.
 • Block attackers by IP or build advanced rules based on IP Range, Hostname, User Agent and Referrer. [Premium] Country blocking available with Wordfence Premium.
Plug-in type: Bruger

WP-Cirrus is a plugin that displays a 3D tag cloud in your WordPress. It can be
used as a widget or anywhere on your blog using the [wp-cirrus] code.

WP-Cirrus was inspired by the famous WP-Cumulus plugin. WP-Cirrus uses no Flash,
but only JavaScript and CSS to display the cloud. It gets all meta tags directly
from WordPress.

Our plugin makes no use of external libraries that have to be loaded with it at runtime
(e.g. jQuery or even Flash). This makes it very small and fast to load.

As it’s still under development more releases will be seen in near future.

Have fun and tell us what you think about it.

Plug-in type: Bruger

WordPress Mail SMTP Plugin

Having problems with your WordPress site not sending emails? You’re not alone. Over 1 million websites use WP Mail SMTP to fix their email deliverability issues.

WP Mail SMTP fixes your email deliverability by reconfiguring the wp_mail() PHP function to use a proper SMTP provider.

What is SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is an industry standard for sending emails. SMTP helps increase email deliverability by using proper authentication.

Popular email clients like Gmail, Yahoo, Outlook, etc are constantly improving their services to reduce email spam. One of the things their spam tools look for is whether an email is originating from the location it claims to be originating from.

If the proper authentication isn’t there, then the emails either go in your SPAM folder or worst not get delivered at all.

This is a problem for a lot of WordPress sites because by default, WordPress uses the PHP mail function to send emails generated by WordPress or any contact form plugin like WPForms.

The issue is that most WordPress hosting companies don’t have their servers properly configured for sending PHP emails.

The combination of two causes your WordPress emails to not get delivered.

How does WP Mail SMTP work?

WP Mail SMTP plugin allows you to easily reconfigure the wp_mail() function to use a trusted SMTP provider.

This helps you fix all WordPress not sending email issues.

WP Mail SMTP plugin includes four different SMTP setup options:

 1. Mailgun SMTP
 2. SendGrid SMTP
 3. Gmail SMTP
 4. All Other SMTP

For all options, you can specify the “from name” and “email address” for outgoing emails.

Instead of having users use different SMTP plugins and workflows for different SMTP providers, we decided to bring it all in one. This is what makes WP Mail SMTP, the best SMTP solution for WordPress.

Mailgun SMTP

Mailgun SMTP is a popular SMTP service provider that allows you to send large quantities of emails. They allow you to send your first 10,000 emails for free every month.

WP Mail SMTP plugin offers a native integration with MailGun. All you have to do is connect your Mailgun account, and you will improve your email deliverability.

Read our Mailgun documentation for more details.

Gmail SMTP

Often bloggers and small business owners don’t want to use third-party SMTP services. Well you can use your Gmail or G Suite account for SMTP emails.

This allows you to use your professional email address and improve email deliverability.

Unlike other Gmail SMTP plugins, our Gmail SMTP option uses OAuth to authenticate your Google account, keeping your login information 100% secure.

Read our Gmail documentation for more details.

SendGrid SMTP

SendGrid has a free SMTP plan that you can use to send up to 100 emails per day. With our native SendGrid SMTP integration, you can easily and securely set up SendGrid SMTP on your WordPress site.

Read our SendGrid documentation for more details.

Other SMTP

WP Mail SMTP plugin also works with all major email services such as Gmail, Yahoo, Outlook, Microsoft Live, and any other email sending service that offers SMTP.

You can set the following options:

 • Specify an SMTP host.
 • Specify an SMTP port.
 • Choose SSL / TLS encryption.
 • Choose to use SMTP authentication or not.
 • Specify an SMTP username and password.

WP Mail SMTP also gives you the option to insert your password in your wp-config.php file, so it’s not visible in your WordPress settings.

To see recommended settings for the popular services as well as troubleshooting tips, check out our SMTP documentation.

We hope that you find WP Mail SMTP plugin helpful.

Credits

WP Mail SMTP plugin was originally created by Callum Macdonald. It is now owned and maintained by the team behind WPForms – the best drag & drop form builder for WordPress.

You can try the free version of WPForms plugin to see why it’s the best in the market.

What’s Next

If you like this plugin, then please consider checking out our other popular plugins:

Visit WPBeginner to learn from our WordPress Tutorials and find out about other best WordPress plugins.

Plug-in type: System

WordPress currently only allows you to use custom avatars that are uploaded through Gravatar. WP User Avatar enables you to use any photo uploaded into your Media Library as an avatar. This means you use the same uploader and library as your posts. No extra folders or image editing functions are necessary.

WP User Avatar also lets you:

 • Upload your own Default Avatar in your WP User Avatar settings.
 • Show the user’s Gravatar avatar or Default Avatar if the user doesn’t have a WP User Avatar image.
 • Disable Gravatar avatars and use only local avatars.
 • Use the [avatar_upload] shortcode to add a standalone uploader to a front page or widget. This uploader is only visible to logged-in users.
 • Use the [avatar] shortcode in your posts. These shortcodes will work with any theme, whether it has avatar support or not.
 • Allow Contributors and Subscribers to upload their own avatars.
 • Limit upload file size and image dimensions for Contributors and Subscribers.

Introducing Support Desk

We’re at FlipperCode, committed to excellent support to make every download worth for the user. Happily announcing Support Desk for our valuable users to engaged with multiple support desk person for fast turnout.

Introducing Pro Version of WP USER AVATAR

We have developed a Pro Version of WP USER AVATAR by getting valuable features request from thousands of users especially about Storage options and how user upload the avatar. Here is a quick highlight on the numerous customizable features offered by the WP USER AVATAR PRO .

 • Easy Upload and Capture functionality with crop avatar options.
 • Use Webcam to get Avatar instantly.
 • Allow user to upload avatar on Registration Page.
 • Easy to adjust avatar dimensions.
 • Enable to add or edit avatar while adding existing user to the blog in multi-site network.
 • Keep Avatars in Custom Folder instead of Media Manager.
 • Keep Avatars on Amazon S3 Storage
 • Keep Avatars on Dropbox
 • Keep Avatars in Media Manager
 • Easy to use Settings to control every functionality.
 • Multi-lingual, Multi-Site, BBPRESS and Buddypress Supported.

Innovative Way to Setup User Avatar :

Advanced Settings

Visit WP User Avatar for more information and documentation.

Add WP User Avatar to your own profile edit page

You can use the [avatar_upload] shortcode to add a standalone uploader to any page. It’s best to use this uploader by itself and without other profile fields.

If you’re building your own profile edit page with other fields, WP User Avatar is automatically added to the show_user_profile and edit_user_profile hooks. If you’d rather have WP User Avatar in its own section, you could add another hook:

do_action('edit_user_avatar', $current_user);

Then, to add WP User Avatar to that hook and remove it from the other hooks outside of the administration panel, you would add this code to the functions.php file of your theme:

function my_avatar_filter() {
 // Remove from show_user_profile hook
 remove_action('show_user_profile', array('wp_user_avatar', 'wpua_action_show_user_profile'));
 remove_action('show_user_profile', array('wp_user_avatar', 'wpua_media_upload_scripts'));

 // Remove from edit_user_profile hook
 remove_action('edit_user_profile', array('wp_user_avatar', 'wpua_action_show_user_profile'));
 remove_action('edit_user_profile', array('wp_user_avatar', 'wpua_media_upload_scripts'));

 // Add to edit_user_avatar hook
 add_action('edit_user_avatar', array('wp_user_avatar', 'wpua_action_show_user_profile'));
 add_action('edit_user_avatar', array('wp_user_avatar', 'wpua_media_upload_scripts'));
}

// Loads only outside of administration panel
if(!is_admin()) {
 add_action('init','my_avatar_filter');
}

HTML Wrapper

You can change the HTML wrapper of the WP User Avatar section by using the functions wpua_before_avatar and wpua_after_avatar. By default, the avatar code is structured like this:

<div class="wpua-edit-container">
 <h3>Avatar</h3>
 <input type="hidden" name="wp-user-avatar" id="wp-user-avatar" value="{attachmentID}" />
 <p id="wpua-add-button">
  <button type="button" class="button" id="wpua-add" name="wpua-add">Edit Image</button>
 </p>
 <p id="wpua-preview">
  <img src="{imageURL}" alt="" />
  Original Size
 </p>
 <p id="wpua-thumbnail">
  <img src="{imageURL}" alt="" />
  Thumbnail
 </p>
 <p id="wpua-remove-button">
  <button type="button" class="button" id="wpua-remove" name="wpua-remove">Default Avatar</button>
 </p>
 <p id="wpua-undo-button">
  <button type="button" class="button" id="wpua-undo" name="wpua-undo">Undo</button>
 </p>
</div>

To strip out the div container and h3 heading, you would add the following filters to the functions.php file in your theme:

remove_action('wpua_before_avatar', 'wpua_do_before_avatar');
remove_action('wpua_after_avatar', 'wpua_do_after_avatar');

To add your own wrapper, you could create something like this:

function my_before_avatar() {
 echo '<div id="my-avatar">';
}
add_action('wpua_before_avatar', 'my_before_avatar');

function my_after_avatar() {
 echo '</div>';
}
add_action('wpua_after_avatar', 'my_after_avatar');

This would output:

<div id="my-avatar">
 <input type="hidden" name="wp-user-avatar" id="wp-user-avatar" value="{attachmentID}" />
 <p id="wpua-add-button">
  <button type="button" class="button" id="wpua-add" name="wpua-add">Edit Image</button>
 </p>
 <p id="wpua-preview">
  <img src="{imageURL}" alt="" />
  <span class="description">Original Size</span>
 </p>
 <p id="wpua-thumbnail">
  <img src="{imageURL}" alt="" />
  <span class="description">Thumbnail</span>
 </p>
 <p id="wpua-remove-button">
  <button type="button" class="button" id="wpua-remove" name="wpua-remove">Default Avatar</button>
 </p>
 <p id="wpua-undo-button">
  <button type="button" class="button" id="wpua-undo" name="wpua-undo">Undo</button>
 </p>
</div>

Links og URLs

Hvordan skaffer man sig et URL og kan det spises?

URL står for Universal Resource Locator og det lyder fornemt. Det dækker i virkeligheden over En Måde at beskrive Hvor Ting er Henne.
Det kan være http://www.mors-badekar.dk eller mailto://olsen@mail.dk. Det har simpelthen altid formen protokol://hvor-kan-det-findes.henne.

linksogurls1Lad os bruge resultatsiden på Distrikt Nordjyllands hjemmeside. Der er et URL som hedder http://www.bridge.dk/~k4100/Turneringer.html

Men hvordan finder man så lige det??? Hvor kom det fra?

Ok – lad os prøve. Distrikt Nordjylland er klub nr 4100. Du burde kende din klubs nummer. Hvis ikke så skal jeg skrive en ny artikel om hvordan du finder den.
Nå men altså: I din webbrowser går du til http://www.bridge.dk/4100 – her en en link.
linksogurls2
Vælg så “Turneringer”.
Til sidst ankommer du til den side som du gerne vil kende URL på. Og nu kommer det svære og jeg vil ikke forklare hvorfor det er nødvendigt på DBfs side, men det er det altså: Du skal venstre klikke på et in-aktivt sted på den del af siden du ønsker – se billedet til højre:
linksogurls3
Derefter højre-klikker du samme sted. og så får du en menu på skærmen. OK diner på dansk – min er på engelsk men det er altså ligegyldigt. Det, som er vigtigt her, er at der angives at du kan se denne del af hjemmesiden på en ny fane.
linksogurls4
Hvis du kikker i denne fane vil du se resultaterne renset for DBf’s logo og menustruktur. Du kikker faktisk direkte ind i den anden ende af BridgeCentralen. Jeg vil overlade til din fantasi at afgøre hvilken ende.
I mit tilfælde fandt jeg siden http://www.bridge.dk/4100/Klub4/Turneringer/Resultat377.html
I toppen af min webbrowser finder jeg så:
linksogurls5
Tillykke: Det er det URL du leder efter.

Eksempel:

Hvis vi nu vil bruge det URL vi fandt så kunne det f.eks være sådan her: Der findes en ShortCode med navnet iframe. Iframe lægger en hjemmeside inden i en anden. Den har formen (iframe width=”xxx” heighth=”yyy” src=”zzz”)  hvor parenteserne skal udskiftes med skarpe parenteser og xxx med det antal pixels der skal bruges på tværs og yyy det antal pixels som skal bruges på højkant. zzz er så det URL vi fandt før.
(iframe width=”900″ height=”500″ src=”http://www.bridge.dk/4100/Klub4/Turneringer/Resultat377.html”) bliver med skarpe parenteser til:
For eksemplets skyld er højden ikke angivet ret stor så der er klipning af den fremmede side, men det er bare at ændre talene – eller slå scrolling til. Gør man det så kommer der scroll-barer på i siden.

Shortcodes Ultimate

er et plug-in som tilbyder en masse funktionalitet. En slags lommekniv til alle formål.

shortcodes-ultimateshortcodes-ultimate-menuPlug-in aktiveres ved at trykke på symbolet som du kan se på billedet her til højre. Du vil så få en liste over mulige funktioner . Den menu kan du se til højre.

Her kommer så eksempler på alle de funktioner jeg bruger. det er ikke mange og jeg skal nok forsøge at lave flere.

HEADING: Styled Heading

Dette er en “Styled Heading

FRAME: Styled image frame

vacation

TABS

Tabs er en todelt affære. Der kan jo være mange tabs så derfor kan du definere flere tabs efter hinanden. Men der skal defineres en ramme rundt om dem. Det kaldes en “Container”. Det skal altså se ud som:
TABS
TAB
/TAB
TAB
/TAB
TAB
/TAB
TAB
/TAB
/TABS

Skråstregen foran koden betyder “slut”. Nuvel. I levende live ser det således ud:

“[“su_tabs]
Container
“[“su_tab title=”Tab-1”]
Tab indhold 1
“[“/su_tab]
“[“su_tab title=”Tab-2”]
Tab indhold 2
“[“/su_tab]
“[“su_tab title=”Tab-3”]
Tab indhold 3
“[“/su_tab]
“[“su_tab title=”Tab-4”]
Tab indhold 4
“[“/su_tab]
“[“/su_tabs]

“[” er naturligvis bare en [, men hvis jeg skriver [ så bliver aktivt og ser pludselig således ud:

Tab-1Tab-2Tab-3Tab-4
Tab indhold 1
Tab indhold 2
Tab indhold 3
Tab indhold 4

Man kan også bede om at få vertikale tabs:

Tab-1Tab-2Tab-3Tab-4
Tab indhold 1
Tab indhold 2
Tab indhold 3
Tab indhold 4

 SPOILER

Tryk på + for at se den skjulte tekst
Denne tekst var skjult

MEMBERS

Indholdet vises kun hvis man er logget ind:

This content is for registered users only. Please login.

GUESTS

Indholdet vises kun hvis du ikke er logget ind

Du er ikke logget ind

 

mere når jeg får tid

Farver og farvevalg

Der er gule og grønne og store og små,
jeg ønsker jeg ku få den store blå.

At vælge farver til hjemmesiden kan deles i to problemer: At finde farverne og problemet at få dem anvendt på siden. Dette indlæg handler om at finde farverne.

Farve skemaer
eller som de kaldes på vestjydsk: “Color Schemes”. Google det og du finder en masse. Jeg anvender selv http://colorschemedesigner.com/ som er et online værktøj. Jeg anvender det i den mode som hedder “accented analogic”. Jeg skal have lavet en video af hvordan det fungerer, men du kan altså få oversigter over mulige harmoniske farvevalg samt deres web-værdier. Web-værdier har formen #123456 hvor tegnet # betyder hexadecimal og de første to tal/bogstaver er den røde komponent. derefter følger grøn og blå med hver to tal/bogstaver. Når man indsætter det i temaet så skifter farverne på skærmen.
Jeg har 4 farveskemaer til distriktets hjemmeside. Et for hver af de fire årstider.

Ikke færdig endnu