Indstil din profil

Din profil er din tilstedeværelse på dette netværk

Ja det lyder flot – men hvad dækker det over?
I din profil lagrer du inforationer om dig selv som de andre brugere af din hjemmeside kan trække på. Den kan (men behøver ikke at) omfatte: Navn, efternavn, telefonnummer, Email adresse, Billede og lignende.

I den kan du indstille hvordan du vil præsenteres når du begår nye indlæg eller kommenterer på andres. hvis du f.eks hedder Clark kent kan du vælge om du skal refereres til som “Clark”, “Hr Kent”, “Clark Kent”, “Kent, Clark” eller “Superman”. Eksemplet er fiktivt, men tjener til at vise omfanget.
Ydermere kan billedet, hvis det er der, tilknyttes de indlæg eller kommentarer du skriver.

Skriv et svar